Konsult och utbildningsuppdrag


Jag arbetar också med olika längre uppdrag. Jag har till exempel utbildat rektorer åt Academedia och förstelärare åt Hallstahammars kommun. Just nu arbetar jag med att utbilda/handleda rektorer åt Uppsala kommun, Västerås stad och Höganäs kommun. I Jönköping arbetar jag också med en grupp "kritiska vänner" till utbildningsdirektören. Jag har sedan många år också ett uppdrag åt Eu-kommission som skolexpert i ett nätverk och är medlem i KVA:s arbetsgrupp Framtidens skola.

Jag kan ta konsultuppdrag som kan innebära till exempel:

•Stöd för kollegialt lärande
•Handledning av rektorer och förstelärare
•Utvärderingar av olika slag

Vad tycker deltagare?Nedan är en summering av svaren från rektorerna inom Pysslingen kring den handledning jag höll 2016 med 40 rektorer.

Pasted Graphic

Och några röster ur utvärderingen:

  • Utgångspunkt i forskning kring lärares profession. Jag har läst mer om skolutveckling, teori och betraktat min praktik mer än jag gjort något tidigare år.
  • Gett mig tankar och input som jag kan använda mig av i mitt pedagogiska ledarskap men även med vårdnadshavare och elever.
  • Lärt mig mer om kvalitetsarbete, hur jag bör lägga upp det, vad som faktiskt gör skillnad. Jag har strukturerat upp det kollegiala lärandet ännu mer. Givande att få bolla med kollegor.
  • Gett redskap till fortsatt arbete med att utveckla undervisning och skapat ett forum för kollegiala samtal mellan oss som rektorer. bra att även kunna bolla ideér med Per.
  • Mer fokus på undervisningens kvalité.
  • Fått möjlighet att lyssna bolla och framföra tankar, idéer samt synpunkter som kopplats till en vetenskaplig kontext. Fått med mig många tankar och ideér hur jag kan utvecklas.