Konsult och utbildningsuppdrag


Jag arbetar med olika uppdrag. Jag har till exempel utbildat rektorer åt Academedia, förstelärare
åt Hallstahammars kommun, handlett rektorer åt Uppsala kommun, Höganäs kommun och Västerås stad.
Jag har också arbetat med ett nätverk av rektorer i Jönköpings kommun som gav input till Utbildningsdirektörens arbete. Jag har sedan många år också ett
uppdrag åt Eu-kommission som skolexpert i ett nätverk och varit medlem i KVA:s arbetsgrupp Framtidens skola.

Jag kan ta konsultuppdrag som kan innebära till exempel:

•Stöd för kollegialt lärande
•Handledning och fortbildning av rektorer och förstelärare
•Utvärderingar av olika slag

Några röster ur utvärderingar:

  • Utgångspunkt i forskning kring lärares profession. Jag har läst mer om skolutveckling, teori och betraktat min praktik mer än jag gjort något tidigare år.
  • Gett mig tankar och input som jag kan använda mig av i mitt pedagogiska ledarskap men även med vårdnadshavare och elever.
  • Lärt mig mer om kvalitetsarbete, hur jag bör lägga upp det, vad som faktiskt gör skillnad.
  • Jag har strukturerat upp det kollegiala lärandet ännu mer. Givande att få bolla med kollegor.
  • Gett redskap till fortsatt arbete med att utveckla undervisning och skapat ett forum för kollegiala samtal mellan oss som rektorer. bra att även kunna bolla ideér med Per.
  • Mer fokus på undervisningens kvalité.
  • Fått möjlighet att lyssna bolla och framföra tankar, idéer samt synpunkter som kopplats till en vetenskaplig kontext. Fått med mig många tankar och ideér hur jag kan utvecklas.


Foto: Eva Lindblad