Välkommen!Det här är en hemsida där jag presenterar mig själv och min professionella verksamhet.

Här kan du hitta information om bland annat mina böcker, min konsultverksamhet och mina föreläsningar.

Jag är på halvtid arvoderad som förbundsordförande för Läromedelsförfattarna.

Jag arbetar på den andra halvan av mitt yrkesliv med uppdrag åt EU-kommissionen, med föreläsningsuppdrag och är verksam som författare på olika sätt.

Medverkar i den antologi om likvärdighet som Lärarnas riksförbund gett ut i samarbete med N&K: https://www.lr.se/opinion--debatt/bocker/likvardig-skola

Bland EU-uppdragen finns att vara med i redaktionskommittén för the European Toolkit for Schools: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm

För The School Education Gateway skrev jag en artikel om Early School Leaving och vad som kännetecknar skolor som lyckas nå alla elever: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/experts/going-the-extra-mile.htm

Jag skrev en bakgrundsrapport till Jämlikhetskommissionens betänkande SOU 2020:46

Senaste bok är ”Lärare – en handbok” som utkom på Natur & Kultur hösten 2018.

Nästa bok i pipeline är "Omstart för skolans digitalisering" som jag skrivit tillsammans med Jenny Maria Nilsson och Marte Blikstad-Balas. Den kommer ut i maj 2021.

Ett inlägg publicerat på Diane Ravitchs blogg: Per Kornhall: The Great Swedish Child Experiment: A Failure

Här finns en föreläsning från ResearchEd där jag beskriver hur Sverige avvikit från den nordiska modellen för skolan: https://youtu.be/Jxi7fJIGRQw

Debattinlägg om segregation på grund av skolval: https://www.dn.se/debatt/skolsegregationen-har-spritt-sig-till-hela-landet/

Här finns rapporten som artikeln bygger på: http://arenaide.se/rapporter/ett-sondrat-land-skolval-och-segregation-sverige/

Rapporten ovan finns också som kollegagranskad artikel på engelska NESETs hemsida: http://nesetweb.eu/en/activities/other-deliverables/

Jag bloggar fortlöpande på Skolvärldens hemsida: http://skolvarlden.se/bloggar/kornhallGlöm inte lyssna på min och Ingela Netz podd!

Podden är en fristående fortsättning på Kornhall och Skogstad. därför ligger de programmen kvar i flödet).

Pasted Graphic

På Spotify På iTunes


Om du är intresserade av mer privata saker så har jag de samlade på en annan hemsida.

Kortfattat CV:
Fil Dr i Växtsystematik
Legitimerad gymnasielärare
Fd lektor i gymnasieskolan, undervisningsråd på Skolverket och kommunal skolutvecklare. Har också haft anställning som forskare på Mälardalens högskola.
skola.

Nu på halvtid oberoende expert, författare och föreläsare och till dels ordförande i Sveriges läromedelsförfattares förbund.

Svensk representant i Europeiska kommissionens nätverk av oberoende skolexperter.

Var också ledamot av Eu-kommissionens Expert Panel on Education and Training med uppdrag att leverera bakgrundsmaterial till kommissionens arbete med målsättningar till 2030 och har varit medlem av Kungl. Vetenskapsakademiens arbetsgrupp Framtidens skola.

Vad gäller s.k. sociala media är jag privat på Facebook, twittrar professionellt (om än jag inte gör det så ofta eftersom jag tröttnat på debattklimatet där).

Kontaktuppgifter:

Per Kornhall
Havrevägen 1
757 52 Uppsala
+46(0)70 499 88 80
per@kornhall.net
@kornknarr


DOCENDE DISCIMUS!

(Genom att undervisa lär vi oss!)

Länk till en rapport

Foto: Staffan Claesson (www.staffanclaesson.se)