Välkommen!


Jag heter Per Kornhall och är författare, föreläsare och konsult.

Genom länkarna till vänster kan du läsa mer om vad jag gör och
om de böcker jag skrivit.

Kortfattat CV:
Fil Dr i Växtsystematik
Legitimerad gymnasielärare
Fd lektor i gymnasieskolan, undervisningsråd på Skolverket och
kommunal skolutvecklare.
Har också haft anställning som forskare på Mälardalens högskola.

Är också ordförande i Läromedelsförfattarna.

Är svensk representant i Europeiska kommissionens
nätverk av oberoende skolexperter.

Kontaktuppgifter:

Per Kornhall
Havrevägen 1
757 52 Uppsala
+46(0)70 499 88 80
per@kornhall.net
@kornknarr


DOCENDE DISCIMUS!

(Genom att undervisa lär vi oss)

Länk till en rapport

Foto: Eva Lindblad