Välkommen!Det här är en hemsida där jag presenterar mig själv och min professionella verksamhet.

Här kan du hitta information om mina böcker, min konsultverksamhet och mina föreläsningar.

Jag arbetar just nu med uppdrag åt EU-kommissionen, Arena Idé, Jönköpings kommun, Västerås stad och Uppsala kommun, detta förutom kortare insatser som föreläsare och naturligtvis som författare.

Mest aktuella bok är ”Lärare – en handbok” som utkom på Natur & Kultur hösten 2018.

Aktuellt debattinlägg: https://www.dn.se/debatt/skolsegregationen-har-spritt-sig-till-hela-landet/

Som också finns publicerat på NESETs hemsida: http://nesetweb.eu/en/activities/other-deliverables/

Här finns rapporten som artikeln bygger på: http://arenaide.se/rapporter/ett-sondrat-land-skolval-och-segregation-sverige/

Glöm inte lyssna på min och Isak Skogstads podd!Om du är intresserade av mer privata saker så har jag de samlade på en annan hemsida.

Kortfattat CV:
Fil Dr i Växtsystematik
Legitimerad gymnasielärare
Fd lektor i gymnasieskolan, undervisningsråd på Skolverket och kommunal skolutvecklare. Har också haft anställning som forskare på Mälardalens högskola.

Medlem av Kungl. Vetenskapsakademiens arbetsgrupp Framtidens skola.

Svensk representant i Europeiska kommissionens nätverk av oberoende skolexperter. Var också ledamot av Eu-kommissionens Expert Panel on Education and Training med uppdrag att leverera bakgrundsmaterial till kommissionens arbete med målsättningar till 2030.

Vad gäller s.k. sociala media är jag privat på Facebook, twittrar professionellt (om än jag inte gör det så ofta eftersom jag tröttnat på debattklimatet där) och bloggar på Skolvärldens hemsida: http://skolvarlden.se/bloggar/kornhall

Kontaktuppgifter:

Per Kornhall
Havrevägen 1
757 52 Uppsala
+46(0)70 499 88 80
per@kornhall.net
@kornknarr


DOCENDE DISCIMUS!

(Genom att undervisa lär vi oss!)