Välkommen!Det här är en hemsida där jag presenterar mig själv och min professionella verksamhet.

Här kan du hitta information om bland annat mina böcker, min konsultverksamhet och mina föreläsningar.

Jag är förbundsordförande för Sveriges läromedelsförfattares förbund.

Jag arbetar på den andra halvan av mitt yrkesliv med uppdrag åt EU-kommissionen, Jönköpings kommun och Västerås stad, detta förutom kortare insatser som föreläsare och naturligtvis som författare.

Bland EU-uppdragen finns att vara med i redaktionskommittén för the European Toolkit for Schools: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm

Mest aktuella bok är ”Lärare – en handbok” som utkom på Natur & Kultur hösten 2018.

Aktuellt debattinlägg: https://www.dn.se/debatt/skolsegregationen-har-spritt-sig-till-hela-landet/

Här finns rapporten som artikeln bygger på: http://arenaide.se/rapporter/ett-sondrat-land-skolval-och-segregation-sverige/

Som också finns som kollegiagranskad artikel på engelska NESETs hemsida: http://nesetweb.eu/en/activities/other-deliverables/

Jag bloggar på Skolvärldens hemsida: http://skolvarlden.se/bloggar/kornhall


Glöm inte lyssna på min och Isak Skogstads podd!

Det är en ganska häftig lista med gäster som vi har intervjuat och fler kommer hela tiden till!

Pasted Graphic


Om du är intresserade av mer privata saker så har jag de samlade på en annan hemsida.

Kortfattat CV:
Fil Dr i Växtsystematik
Legitimerad gymnasielärare
Fd lektor i gymnasieskolan, undervisningsråd på Skolverket och kommunal skolutvecklare. Har också haft anställning som forskare på Mälardalens högskola.

Medlem av Kungl. Vetenskapsakademiens arbetsgrupp Framtidens skola.

Svensk representant i Europeiska kommissionens nätverk av oberoende skolexperter. Var också ledamot av Eu-kommissionens Expert Panel on Education and Training med uppdrag att leverera bakgrundsmaterial till kommissionens arbete med målsättningar till 2030.

Till dels oberoende expert, författare och föreläsare och till dels ordförande i Sveriges läromedelsförfattares förbund.

Vad gäller s.k. sociala media är jag privat på Facebook, twittrar professionellt (om än jag inte gör det så ofta eftersom jag tröttnat på debattklimatet där)

Kontaktuppgifter:

Per Kornhall
Havrevägen 1
757 52 Uppsala
+46(0)70 499 88 80
per@kornhall.net
@kornknarr


DOCENDE DISCIMUS!

(Genom att undervisa lär vi oss!)

Länk till en rapport