Höganäs kommun


På de här sidorna hittar du information som rör utbildningsinsatsen i Höganäs kommun.

Vi ses varje gång i Gruvsalen. En utgångspunkt för presentationer och samtal är Helen Timperleys "Det professionella lärandets inneboende kraft" (Studentlitteratur), och mIn "Rektor en handbok" (Natur & Kultur).

Träff 1. Introduktion


Onsdagen den 13/2, 8:30 - 12:00, Rektorer och förskolechefer.
Introduktion och om undervisning.

Presentation

Fördjupning som kommer att nämnas:
Lucy Crehan "Cleverlands", (Studentlitteratur).
Jonas Linderot "Lärarens återkomst", (Natur & Kultur).
Anette Jahnke "Utveckla utbildning", (Liber).

Träff 2. Ledarskap för kollegialt lärande


Onsdagen den 13/3 8:30-12:00, Rektorer och förskolechefer.

Presentation

Uppgift till träff 3: skicka in dilemman – utvecklingsområden.

Träff 3: Lokala dilemman, utvecklingsområden samt bedömning och betyg.


Onsdagen den 10/4. 8:30-12:00 onsdagen (Förskolecheferna inte med).

Presentation

Träff 4: Utvärdering och analys,


Onsdagen den 8/5, 8:30-12:00. rektor/förskolechefer

Presentation (Typ brutto - vi får se vilka bilder vi stannar till vid!)

Reflektion: Fundera över relationen likvärdig – lika – och undervisning kontra bedömning.

Presentation för förstelärare och nätverksledare: Presentation

Ledningsgruppen:



Tisdagen 12/3, 15:00 - 16:30

Tisdagen 9/4, 15:00 - 16:30


Foto (uppe till höger): Staffan Claesson (www.staffanclaesson.se)