En sida för material till rektorshandledningen inom Västerås stads gymnasieskola.Jag lägger upp material och uppdaterar allt eftersom.

Syftet för handledningen är: ”Att erhålla vetenskapligt baserad handledning och utbildning för kollegiala och professionsstärkande processer, både i skolledarrollen och i relation till lärarprofessionen. Att skapa en starkare förtrogenhet kring villkor, förutsättningar och arbetssätt för den egna skolans utvecklingsorganisation.”

Jag kommer att här efterhand lägga upp material som vi använder oss av, uppgifter etc.

Träff 1. 3/10
Introduktion, presentation, etiska regler. Introduktion till skolutveckling, kollegialt lärande och Timperleys tankar.
Kapitel 1 i Timperley: ”Från professionell utveckling till professionellt lärande”. Kapitel 6 i Kornhall: ”Den viktigaste drivkraften – moral och passion”.
Presentation: träff 1.pdf
Läxa: frågorna på nästa kapitel + ta med film från lektion (5 min).”

Träff 2. 1/11
Kapitel 2 i Timperley: ”Ta reda på mer om eleverna”.
Kapitel 10 i Kornhall: ”Vad vet du egentligen?”
Presentation: 29:11 II.pdf
Läxa: frågorna på kapitel 2.
Extramaterial: Linda Evans.pdf

Träff 3. 13/12
Kapitel 3 i Timperley: ”Utveckla lärares kunskap”.
Läxa till den här gången är att läsa kapitlet samt ta med några minuters film på en lärande situation där någon leder lärares lärande.

Presentation: Träff 3

Träff 4. To 10/1 2019

Presentation

Länk till utvärderingen: https://goo.gl/forms/3YR8JsFUUDnrw7m92

Länk till Spiral of Enquiry: Spiral of Inquiry Paper - Timperley Kaser Halbert


Utvärdering.

Träff 5

Presentation

Text om kommunala chefer


Träff 6

Presentation

Tre böcker som bildar en intressant enhet: Viviane Robinson "Förbättring i en förändringstrött skola", Studentlitteratur.
Katz och Ain Dack "Professionsutveckling och kollegialt lärande", Natur & Kultur.
Anette Jahnke "Utveckla utbildning", Liber.


Träff 7

Denna gång en något skissartad presentation. Detta gäller i synnerhet framtidsdelen!

https://www.sam-network.org/video/what-really-matters-in-education?fbclid=IwAR0UNbiYaTlnHCQWB1Oao1X3eurYbCTK8digUKKu3FtIZ79GFIe42oGLT-4


Träff 8