En sida för material till rektorshandledningen inom Uppsala kommuns gymnasieskola.Jag lägger upp material och uppdaterar allt eftersom.

Syftet för handledningen är: ”Att erhålla vetenskapligt baserad handledning och utbildning för kollegiala och professionsstärkande processer, både i skolledarrollen och i relation till lärarprofessionen. Att skapa en starkare förtrogenhet kring villkor, förutsättningar och arbetssätt för den egna skolans utvecklingsorganisation.”


Jag kommer att här efterhand lägga upp material som vi använder oss av, uppgifter etc.

Träff 1. 24/9 Lundellska


Introduktion, presentation, etiska regler. Introduktion till skolutveckling, kollegialt lärande och Timperleys tankar.
Kapitel 1 i Timperley: ”Från professionell utveckling till professionellt lärande”. Kapitel 6 i Kornhall: ”Den viktigaste drivkraften – moral och passion”.
Presentation: träff 1 24 sep 18.pdf
Läxa: frågorna på nästa kapitel + + ta med film från lektion (5 min).”

Träff 2. 2/10 Celsius


Kapitel 2 i Timperley: ”Ta reda på mer om eleverna”.
Kapitel 10 i Kornhall: ”Vad vet du egentligen?”
Presentation: Träff 2 Celsius 2 okt.pdf
Läxa: frågorna på nästa kapitel + ”Hur ser ni på vad systematiskt kvalitetsarbete är, egentligen?”

Träff 3. 9/11 Rosendal


Kapitel 3 i Timperley: ”Utveckla lärares kunskap”.
Kapitel 8 och 9 i Kornhall: ”Fråga innan du svarar” och ”Skapa ett djupt lärande”.
Presentation: nr 3 Uppsala.pdf
Läxa: frågorna på nästa kapitel + ”Ett exempel på där elevdata har förändrat undervisningen på skolan.”
Två artiklar jag nämner:
Rosenholtz_1991 text.pdf
Linda Evans.pdf

Träff 4. 7/12 Gy-Sär


Kapitel 4 i Timperley: ”Har eleverna fått nya möjligheter”.
Kapitel 5 i Kornhall: ”Lärande och kunskapssyn”.
Läxa: frågorna på nästa kapitel + Ta med film på dig själv i en ledarskapssituation (5 min).
Presentation: Uppsala 2018 träff 4.pdf
Utvärdering.

Träff 5 Katedralskolan


Kapitel 5 i Timperley: ”Skolledare som lärande ledare”.
Kapitel 7 i Kornhall: ”Utveckla tillit
Läxa: frågorna på nästa kapitel.

Presentationen

Vilka speciella utmaningar har respektive enhet i relation till undervisning och betygssättning, bla aktualiserade genom de allmänna råden?
Utifrån det forskningsläge Per redovisat/redovisar och gruppens erfarenheter speglas ovanstående utmaningar i hur arbetet på enheten kan organiseras, vilka fallgropar och nya möjligheter som finns mm.

Länk till Spiral of Enquiry: Spiral of Inquiry Paper - Timperley Kaser Halbert

Träff 6 Celsius


Kapitel 6 i Timperley: ”Cykeln som helhet”.
Kapitel 11 i Kornhall: ”Organisation för lärande”.
Presentationen
Linda Evans
Läxa: frågorna på nästa kapitel + utvecklade tankar kring dilemma och/eller användning av den förändrade styrningen för att skapa undervisningsutveckling.

Tre böcker som bildar en intressant enhet och vars innehåll jag kommer att beröra:

Viviane Robinson "Förbättring i en förändringstrött skola", Studentlitteratur.
Katz och Ain Dack "Professionsutveckling och kollegialt lärande", Natur & Kultur.
Jahnke "Utveckla utbildning", Liber.

Träff 7 CelsiusJag kommer att gå igenom viktiga aspekter i böckerna ovan och som samspelar med Timperley.

Presentationen

Kapitel 7 i Timperley: ”Svårigheter när man handleder professionellt lärande”.
Läxa: frågorna på nästa kapitel + Ser era lärare sig som de som utvecklar undervisning. Ett kollegialt ansvar. Tycker de att det finns någon som bryr sig om det?

Träff 8 Celsius


Kapitel 8 i Timperley: ”Hålla processen igång”.
Kapitel 4 i Kornhall: ”(R-)evolutionär skolutveckling”.

Presentationen